Symptomer

Er du plaget av

  • problemer med konsentrasjon og oppmerksomhet
  • energiløshet
  • er stadig på vakt
  • blir overveldet av følelser eller klarer ikke føle noe
  • påtrengende minner eller flashbacks
  • mareritt og søvnvansker
  • hodepine og smerter uten påvist skade
  • skvettenhet
  • negativt selvbilde
  • relasjonsvansker

Disse symptomene er vanlige etter overveldende erfaringer. Det er allment kjent at krigserfaringer og overgrep kan gi posttraumatiske symptomer. Også livsbelastninger som skilsmisse, et plutselig dødsfall, å miste jobben, livstruende sykdom, operasjoner, bilulykker og andre påkjenninger kan gi sterke og vedvarende reaksjoner. Ved vonde erfaringer i barndom og oppvekst, vil mange i tillegg streve med vansker med å regulere følelser, lavt selvbilde og relasjonelle vansker.

Reklame