Om meg

Åse-Lill Ranvik Iversen, f.-62

Psykiatrisk sykepleier, Klinisk spesialist i sykepleie med fordypning i overgrepsproblematikk. Lang klinisk erfaring fra kreftomsorg og psykiatri.

Somatic Experiencing Terapeut  (SEP)                    Utdanning i Sensorimotorisk Psykoterapi              Sertifisert NARM-terapeut.                                                  Lang klinisk erfaring med både PTSD, kompleks PTSD og komplekse dissosiative lidelser.

Medlem av Norsk sykepleierforbund NSF og Somatic Experiencing Foreningen Norge SEFN