Om meg

IMG_06191 (5)Mitt navn er Åse-Lill Ranvik Iversen, f-62. Jeg er utdannet Psykiatrisk sykepleier, og er Klinisk spesialist i sykepleie med fordypning i overgrepsproblematikk. Lang klinisk erfaring som miljøterapeut i psykiatrien, hovedsakelig med traumepasienter med kompleks PTSD og komplekse dissosiative lidelser.

Somatic Experiencing Terapeut  (SEP) 2012               Utdanning i Sensorimotorisk Psykoterapi  2015     Sertifisert NARM-terapeut 2017. Sertifisert Master NARM Practitioner 2020. Videreutdanning i komplekse dissossiative lidelser 2022.

Privat praksis i Asker fra 2011. Medlem av Norsk sykepleierforbund NSF og Somatic Experiencing Foreninge Norge SEFN

Reklame