Om meg

Åse-Lill Ranvik Iversen, f.-62

Psykiatrisk sykepleier, Klinisk spesialist i sykepleie med fordypning i overgrepsproblematikk. Lang klinisk erfaring fra kreftomsorg og psykiatri.

Somatic Experiencing Terapeut  (SEP)            Utdanning i Sensorimotorisk Psykoterapi       Sertifisert NARM-terapeut. Lang klinisk erfaring med både sjokktraumer og relasjonstraumer.

Medlem Norsk sykepleierforbund NSF og Somatic Experiencing Foreningen Norge SEFN