Somatic Experiencing, SE

Somatic Experiencing®, også kalt SE, er en kroppsbasert behandlingstilnærming som spesielt tar sikte på å regulere det autonome nervesystem. Et høyaktivert og ustabilt autonomt nervesystem er en av de hyppigste følgevirkninger hos mennesker som har vært utsatt for alvorlig belastning slik som sjokk og traumer.

Behandlingsmetoden er utviklet av Peter Levine, som har doktorgrad i psykologi, medisinsk og biologisk fysikk. Peter Levine har forsket og arbeidet med stress og traumer de siste 40 år. Peter Levine understreker viktigheten av kroppsbevissthet i vellykket behandling av traumer. Under videreutvikling av denne behandlingsmetoden har han samarbeidet med andre anerkjente forskere som Stephen Porges, Bessel van der Kolk og Robert Scaer.

Peter Levine har studert atferden til dyr som lever fritt i naturen. Han oppdaget at de sjelden blir traumatisert, til tross for stadige trusler på liv og død. Metoden bygger på en forståelse av at de krefter som gjør dyr nærmest upåvirkelige overfor traumer, også finnes hos mennesker. Slik tar Levine utgangspunkt i at mennesker har en medfødt evne til selvregulering og integrering av overveldende erfaringer. Forutsetningen er at de rette betingelser for helbredelse er til stede.

Metoden er skånsom og effektiv som korttidsterapi for å bearbeide enkeltstående traumatiske erfaringer. Tilnærmingen kan i tillegg lindre plager relatert til syndromer som migrene, kronisk tretthetssyndrom, kroniske smerter og andre syndromer som bunner i et høyaktivert nervesystem.

Reklame