NARM

 

NARM er en forkortelse for NeuroAffectiveRelational Model og er en kroppsbasert tilnærming utviklet av Laurence Heller. Mens Somatic Experiencing hovedsakelig retter seg mot sjokktraumer, er NARM rettet mot utviklingstraumer eller kompleks PTSD, dvs traumeerfaringer og livsbelastninger fra barne- og ungdomsår som i tillegg til å gi posttraumatiske symptomer, også har påvirket evne til følelsesregulering, evnen til å være i relasjon med andre, selvbilde og identitet.

Litteratur: Laurence Heller og Aline LaPierre, 2012: «Healing Developmental Trauma. How Early trauma effects self-regulation, self-image and the capacity for relationship»  North Atlantic Books

Dansk oversettelse: «Udviklingstraumer. Hvordan udviklingstraumer påvirker selvregulering, selvbillede og evnen til kontakt«. Adlibris forlag.