NARM

 

NARM er en forkortelse for NeuroAffectiveRelational Model og er en kroppsbasert tilnærming utviklet av Laurence Heller. Mens Somatic Experiencing hovedsakelig retter seg mot sjokktraumer, er NARM rettet mot utviklingstraumer, dvs traumeerfaringer og livsbelastninger fra barne- og ungdomsår som har påvirket evne til følelsesregulering, evnen til å være i relasjon med andre, selvbilde og identitet.