Somatic Experiencing – Terapi

Terapien gir deg en forståelse av hvordan sjokk og traumer setter seg i kroppen og påvirker nervesystemet – og hvordan du kan få din styrke tilbake. Det dreier seg om en guidet sanseprosess, som støtter nervesystemets naturlige evne til å bevege seg fra stress til balanse – og utløse kroppens egne instinktive reaksjoner. Metoden er effektiv, trygg og skånsom– dette fordi vi ikke fokuserer så mye på den vonde historien. Ved å fokusere på positive ressurser gjennom samtale, gis kroppen muligheter til å avreagere på naturlig måte. Da kan nervesystemet komme i balanse igjen, litt etter litt.

Hvordan foregår behandlingen?

Timen begynner med at vi sitter behagelig i hver vår stol og samtaler. Underveis i samtalen vil du regelmessig bli bedt om å legge merke til hva som skjer i kroppen. Du vil bli fortrolig med kroppsfornemmelser som for eksempel kulde- eller varmefølelse, prikking, spenning eller en fornemmelse av ro eller avspenning. Du vil også få trening i å legge merke til pusten din og impulser til å bevege ulike deler av kroppen. Jeg vil hjelpe deg til å bli kjent med hvor følelser som tristhet, redsel eller sinne er forankret i kroppen og hvilke tanker, minner og bilder som er knyttet til følelser og kroppsfornemmelser. Jeg vil foreslå intervensjoner som støtter din prosess.

Fokus er på å utforske og anerkjenne disse fornemmelsene og sammen finne ut hva du trenger for at følelser kan reguleres, spenninger kan forløses og de fragmenterte og smertefulle erfaringene kan integreres.  Noen ganger er det behov for å bruke mer av terapirommet til å jobbe med kroppslige grenser og til å fullføre bevegelser som har vært hindret. Det kan også være aktuelt å bruke støttende berøring i terapien, dersom du synes dette er i orden. Det er ikke noe mål å komme til bunns i alle detaljer i den vonde erfaringen, det viktige er å få fram de kroppslige reaksjonene på hendelsene og arbeide ut fra disse.

Reklame