Strever du med å falle til ro?

For mye stress i kroppen?

Plagsomme minner?

Du kan gjøre noe med det! Ved å gi deg selv anledning til å bearbeide overveldende erfaringer kan du få tilbake energi og overskudd i hverdagen. Jeg benytter den kroppsorienterte tilnærmingen Somatic Experiencing, også kalt SE-metoden, som bygger på anerkjent kunnskap om hvordan nervesystemet fungerer. Denne metoden er både skånsom og effektiv, såvel ved posttraumatisk stress som ved andre stressrelaterte plager. Den kan også gi god symptomlindring ved syndromer som utmattelsessyndrom, smertesyndrom, migrene med mer.

Reklamer