Har du symptomer på posttraumatisk stress?

Strever du med å regulere følelser, med relasjoner eller selvbilde?

Hos Asker Traumeterapi benyttes hovedsakelig de kroppsbaserte tilnærmingene Somatic Experiencing, også kalt SE-metoden, utviklet av Peter Levine, og Nevro Affektiv Relajons Modell, også kalt NARM, utviklet av Laurence Heller.