Strever du med å falle til ro?

For mye stress i kroppen?

Plagsomme minner?

Indre barrierer som holder deg tilbake?

Du kan gjøre noe med det! Ved å gi deg selv anledning til å bearbeide overveldende eller belastende erfaringer fra oppvekst eller voksen alder, kan du få tilbake energi og overskudd i hverdagen. Jeg benytter hovedsakelig de kroppsbaserte tilnærmingene Somatic Experiencing, også kalt SE-metoden, utviklet av Peter Levine, og NARM, Nevro Affektiv Relajons Modell, utviklet av Laurence Heller.